Podsetimo se kako je Delta Generali implementirao Azure platformu

Saradnja između kompanija Delta Generali, Microsoft i Agito na projektu u Srbiji, važan je korak u održavanju visokog nivoa zadovoljstva naših klijenata u kompaniji za tehničke preglede, Blutek. Microsoft Azure daje izvrsna rešenja i omogućava ukupno poboljšanje usluge. Pored toga može se lako integrisati u postojeće IT aplikacije i okruženje.“- Vesna Minić, zamenik direktora Direkcije za IT, Delta Generali Osiguranje.

 

Kompanija Blutek, čiji je osnivač i vlasnik Delta Generali Osiguranje, čuvala je poslovne podatke u Excel i Word fajlovima. Zaposleni su koristili lokalne aplikacije za unos podataka i ručno pripremali i slali izveštaje u sedište kompanije na obradu. U praksi, ovaj pristup se pokazao kao spor, neefikasan i podložan greškama. Zbog toga je Delta Generali Osiguranje odlučilo da uspostavi centralizovan informacioni sistem u Bluteku. Novi sistem obezbedio je da Blutek raspolaže aktuelnim poslovnim informacijama, omogućivši zaposlenima unos podataka na terenu.

 

Potrebe poslovanja

 

Delta Generali Osiguranje je najveća privatna osiguravajuća kompanija na srpskom tržištu. Kompanija je tržišni lider u životnom, zdravstvenom i putnom osiguranju. Delta Generali je članica Generali grupe, jednog od najznačajnijih učesnika na svetskom tržištu osiguranja i finansijskih usluga. Kompanija Blutek, u vlasništvu Delta Generali Osiguranja, pruža klijentima kompletnu uslugu tehničkog pregleda vozila.

Poslovne podatke, kao što su ugovori, fakture, finansijski izveštaji, podaci o klijentima, kompanija Blutek je čuvala u svom sedištu. Zaposleni na tehničkim pregledima, podatke o pregledanim vozilima su unosili u standardizovan formular, koji je bio deo lokalne aplikacije povezane sa lokalnom bazom podataka. Periodično, izveštaji sa svake Blutekove lokacije su ručno slati u sedište kompanije na obradu.

 

Delta Generali je uvideo da je to spor proces, podložan greškama i samim tim je usporavao druge oblasti poslovanja koje mogu uticati na zadovoljstvo klijenata.

 

Postojeći proces je usporavao i izradu izveštaja za menadžment. Za njegovo sastavljanje bilo je potrebno sakupiti podatke sa svih računara na terenu, a do kraja tog procesa izveštaj bi već  zastareo.

 

Zbog toga je rukovodstvo Delta Generali Osiguranja odlučilo da je potrebno uvesti sistem koji bi trenutno generisao izveštaje, kako bi se brzo i lako obrađivali novi ugovori i zahtevi klijenata. Sistem je morao biti automaizovn, a zbog smanjenja troškova i uštede vremena, automatizaciju je trebalo sprovesti što pre. Pored toga, novi sistem je morao da bude pouzdan i bezbedan, pre svega zbog obrade ličnih podataka klijenata.

 

Vesna Minić, zamenik direktora Direkcije za IT, Delta Generali Osiguranja, ovlašćena je od IT menadžmenta kompanije da uspostavi automatizovan sistema za praćenje i prikupljanje podataka u Bluteku u roku od šest meseci.

 

Rešenje

 

Zbog kratkog vremenskog roka, gospođica Minić  morala je brzo da donosi odluke, svesna da tražena automatizacija zahteva značajno bolju IT infrastrukturu od postojeće. Pored toga, imala je u vidu i da obezbeđivanje sveobuhvatnih informacija o klijentima, vozilima i profitu, zahteva obimnije programiranje nego što je bilo moguće realizovati sa postojećim resursima. Znala je i da je sa stanovišta menadžmenta, najbolje uvesti najisplatljivije rešenje.

 

Zbog toga se odlučila da za realizaciju uvođenja novog sistema u kompaniji Blutek koristi Microsoft Windows Azure kao platformu. Time je izbegnuto ulaganje u novi hardver i učinjena ne samo finansijska već i vremenska ušteda, jer bi nakon naručivanja novog hardvera isti morao da bude konfigurisan i pušten u rad. Kao podršku u realizaciji projekta i osposobljavanju Windows Azure servisa i razvoju potrebnih aplikacija, angažovala je Microsoft konsultantski servis.

 

Na razvoju nove aplikacije, Microsoft konsultantski servis radio je u saradnji sa kompanijom Agito d.o.o, Microsoft partnerom godine za 2010. u centralnoj i istočnoj Evropi, čije je značajno iskustvo u razvoju daleko kompleksnijih rešenja za velike kompanije bilo od izuzetne koristi.

 

Kako je Windows Azure baziran na Cloud tehnologiji, novi sistem omogućio je zaposlenima u Bluteku da pristupe aplikaciji sa bilo koje lokacije i bilo kog mobilnog uređaja i računara.

 

Korišćenjem nove aplikacije, zaposleni na tehničkim pregledima izveštaj o pregledanim vozilima sada direktno ubacuju u centralni sistem sa svojih uređaja.

 

Centralni sistem proverava tačnost podataka prilikom unosa. Novi sistem omogućava prikupljanje podataka u realnom vremenu i centralizovano izveštavanje. Sada su popunjavanje formulara, ručni unos podataka i njihovo kopiranje, koje je podložno greškama, deo prošlosti. Zato prikupljanje podataka iz Bluteka više nije usko grlo u administrativnoj proceduri kompanije.

 

Koristi

 

„Saradnja između Delta Generali, Microsoft i Agito na projektu u Srbiji, važan je korak u održavanju visokog nivoa zadovoljstva naših klijenata“ izjavila je Vesna Minić. „Razvoj ove efikasne i napredne metodologije prikupljanja podataka, naš je doprinos u pružanju kvalitetne i pouzdane usluge našim klijentima. Windows Azure daje izvrsna rešenja i omogućava ukupno poboljšanje usluge. Pored toga može se lako integrisati u postojeće IT aplikacije i okruženje.“

 

Delta Generali Osiguranje prepoznalo je potrebu za automatizacijom procesa u kompaniji Blutek koji su ugrožavali realizaciju drugih poslova. Bilo je potrebno razviti novi sistem za praćenje i prikupljanje podataka i izradu izveštaja u kratkom vremenskom roku uz uštedu finansijskih sredstava.

 

U saradnji sa Vesnom Minić, Microsoft i Agito oslonili su se na Windows Azure kako bi razvili rešenje koje je implementirano u izuzetno kratkom vremenskom roku. Aplikacija je ne samo smanjila troškove, već i omogućila izuzetno efikasno sprovođenje administrativnog posla zbog čega je i bila razvijena.

 

- Izbegnuta su početna infrastrukturna ulaganja.

- Tekući operativni troškovi su izbegnuti jer je bilo potrebno manje ljudskih resursa. Projektovano je da će se ulaganja u uspostavljanje usluge brzo isplatiti.

- Zajednički poduhvat Microsoft, Agito i Blutek IT timova, omogućio je brz razvoj i implementaciju novog automatizovanog sistema, u roku od 6 meseci. Ovako brza implementacija ne bi bila moguća bez korišćenja Windows Azure platforme i .NET alata za razvoj.

- Skalabilnost platforme omogućiće stabilne performanse uprkos prilivu novih klijenata usled ekspanzije Blutekovog poslovanja.

- Novi sistem ne nudi samo podatke o klijentima, vozilima i o profitu, već obezbeđuje i podatke o ljudskim resursima i platama.

- Stabilnost i pouzdanost Windows Azure platforme omogućuje konstantan pristup podacima i izveštajima.